Αγιασμός σχολικού έτους 2019-2020

 

Ο  Αγιασμός  στο Σχολείο μας   θα  πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη  11  Σεπτεμβρίου  2019   στις   9.00΄  π.μ   .

Στους μαθητές και στις μαθήτριες θα δοθούν  βιβλία   και θα αποχωρήσουν από το  σχολείο  στις  10.30΄π.μ.

 

ΚΑΛΗ    ΠΡΟΟΔΟ,   ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ

&

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ    ΣΧΟΛΙΚΗ    ΧΡΟΝΙΑ!!!