Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού
Σχ. Έτος 2018-2019

Ώρες Διάρκεια
07:00 - 08:00
60'
Πρωινή Ζώνη
08:00 - 08:10
10'
Υποδοχή Μαθητών
08:10 - 09:40
90'
1η Διδακτική Περίοδος
09:40 - 10:00
20'
Διάλειμμα
10:00 - 11:30
90'
2η Διδακτική Περίοδος
11:30 - 11:45
15'
Διάλειμμα
11:45 - 12:25
40'
5η Διδακτική ώρα
12:25 - 12:35
10'
Διάλειμμα
12:35 - 13:15
40'
6η Διδακτική ώρα
(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
13:15 - 13:20
5'
Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου
στην αίθουσα σίτισης
13:20 - 14:00
40'
1η ώρα Ολοήμερου προγράμματος
(Σίτιση)
14:00 - 14:15
15'
Διάλειμμα
14:15 - 15:00
45'
2η ώρα Ολοήμερου προγράμματος
15:00 - 15:15
15'
Διάλειμμα
15:15 - 16:00
45'
3η ώρα Ολοήμερου προγράμματος
(Λήξη Ολοήμερου προγράμματος)