ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ

 

Προς τους γονείς της ΣΤ΄τάξης

Σας γνωστοποιούμε ότι έχουμε ενημέρωση από το 2ο Γυμνάσιο για τις ενέργειές σας όσον αφορά την εγγραφή των παιδιών στην Α΄Γυμνασίου.

Για την εγγραφή των παιδιών στο Γυμνάσιο, θα χρειαστείτε το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στην Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ :ΑΙΤΗΣΗ   και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ή πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου:  2gymeykarpelearning.wordpress.com

Τα  δύο έντυπα, αφού τα κατεβάσετε, θα πρέπει να συμπληρωθούν και να υπογραφούν από τους  γονείς των παιδιών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου, και στη συνέχεια  ν’ αρχίσετε να τα στέλνετε μετά το μεσημέρι της Παρασκευής 26-6-2020, που θα παραλάβει το Γυμνάσιο από μας τους τίτλους σπουδών.

Τα έγγραφα είναι προτιμότερο να σταλθούν ηλεκτρονικά στο mail  του γυμνασίου: mail@2gym-efkarp.thess.sch.gr προκειμένου να προστατευθεί η υγεία όλων.

Ένα τελευταίο έντυπο που πρέπει  να προσκομιστεί είναι το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣατομικό δελτίο), το οποίο θα το συμπληρώσει ο γιατρός σας και θα το προσκομίσετε στο Γυμνάσιο τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 2ου Γυμνασίου και να ενημερωθείτε από εκεί για τις ενέργειές σας.