ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αγαπητοί γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 26-6-2020, δε θα γίνουν μαθήματα κατ΄αναλογία με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του Π.Δ.79. Θα δοθούν στους γονείς οι Τίτλοι Προόδου στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξεις  και τα αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών στην ΣΤ΄ τάξη.  Προς αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα ακολουθηθεί το παρακάτω πρόγραμμα:

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

1ο  υποτμήμα: 10:00 – 11:00

2ο  υποτμήμα: 11:00 – 12:00

 

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων