ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « Η τσάντα στο σχολείο»

Σας ενημερώνουμε ότι  θα εφαρμοστεί και εφέτος το  Πρόγραμμα « Η τσάντα στο σχολείο». Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων  τις Παρασκευές των  μηνών όπως αναφέρονται  εδώ και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, οι σχολικές τσάντες των παιδιών θα παραμένουν στο σχολείο.