Ανακοίνωση για τα παιδιά της Γ’ Δημοτικού

Σας ανακοινώνουμε ότι τα παιδιά που φοιτούν στη Γ’ δημοτικού θα χρειαστεί να προσκομίσουν τον Σεπτέμβρη νέο έντυπο ΑΔΥΜ που θα είναι υπογεγραμμένο από τον παιδίατρο και θα πιστοποιεί τη φυσική κατάσταση του παιδιού. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή είναι απαραίτητο για να μπορεί το παιδί να παρακολουθήσει το μάθημα της γυμναστικής. Υπενθυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο δελτίο έχει διάρκεια τριών (3) χρόνων. Για να εκτυπώσετε το έντυπο, πατήστε ΑΔΥΜ