Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής στους γονείς από ΕΔΕΑΥ

Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής στους γονείς από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό της ΕΔΕΑΥ (Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης & Υποστήριξης)

 

Αγαπητοί γονείς,

Η επιδημία από το νέο κορωνοϊό, Covid-19, και τα μέτρα προφύλαξης για την εξάπλωση της νόσου έχουν επιφέρει αλλαγές στην ζωή των παιδιών και των οικογενειών τους επηρεάζοντας πολλούς τομείς της προσωπικής και κοινωνικής τους ζωής. Τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού της επιτροπής της ΕΔΕΑΥ που λειτουργεί στο σχολείο αναγνωρίζει την ανάγκη των οικογενειών για ψυχοκοινωνική στήριξη και ενημερώνει τους γονείς του σχολείου ότι είναι διαθέσιμα να τους υποστηρίξει συμβουλευτικά στις ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που ανακύπτουν. Για όλο το χρονικό διάστημα που το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως συμβουλευτική και ενημέρωση.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η εξής: οι γονείς υποβάλουν το αίτημά τους στη Διευθύντρια του σχολείου και εκείνη το μεταβιβάζει στα μέλη της ΕΔΕΑΥ. Η παροχή της συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους γονείς υλοποιείται μέσω των διαθέσιμων μεθόδων εξ αποστάσεως επικοινωνίας.

Η ψυχολόγος                                                                                Η κοινωνική λειτουργός

 

Όσοι γονείς κρίνουν ότι χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη στις ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που ανακύπτουν για τους ίδιους και ιδιαίτερα για το παιδί τους, παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) περιγράφοντας αναλυτικά την κατάσταση που βιώνουν στο e-mail του Σχολείου μας στο mail@3dim-efkarp.thess.sch.gr ώστε να μεταβιβαστεί το θέμα με ακρίβεια στα μέλη της ΕΔΕΑΥ.